top of page
Featured Posts

IAMMAI holistic fashionIAMMAI


is a social fashion code invention that has been developed since 1999. It is a modern folk costume idea and thought: one garment for every occasion and season and fashion, which is suitable for all ages and sizes. This smart eco dress will make more from less by recycling and renewing the content of the existing wardrobe by versatile and multiface basic elements and organic accessories. It unites all age groups and cultures as well as connects conscious lifestyle people globally.BLISS - The Beginning of new fashion era


When I founded my company I asked the Source what was to become its name. I was given this name: Bliss Design Knitwear. I thought I sounded quite odd, but ok, that was to be as it was the wish of the Divine.


Only much later did I realize that it was the correct name as it means Heavenly Joy, Bliss, Ananda.


So what is Bliss?


Bliss is the happyness felt when we truly are our divine self. It is the I AM THAT I AM. So the name was and still is IAMMAI Bliss according to the divine will. To be our highest and truest version of ourselves. I am truly honored to engage myself in self-empowerment in Oneness with my fashion and knowledge with energy and Light codes coming from the Source.


IAMMAI starts a new era of fashion, because it's not just clothing, but a holistic wellness concept with dress codes adding to environmental well-being and strengthening of one´s own roots.


Its stories are culture connecting, which can be identified all around the world and enable to learn that we are one in the level of myths and stories.


IAMMAI as the name implies is I AM THAT I AM , as below so above. It helps in finding one´s own individual healthy self-image by creativity activating clothing, as well as strengthening the nature connection and which is the basic well-being component and source. Also IAMMAI has the abiltiy to ease up social relationships by connecting likeminded people.


Future memory


The concept is built of product family for children, young adults and women consisting of Finnish Fairytale ecofashion, games, and educational videos and books that teach Finnish Fairytale stories and instruct in their use of creative self-expression as well as in role play use and in the conservation of nature through fashion.


What is important is the positive construction of one´s own self-image, which applies to all age groups. Women's empowerment through clothing is an essential part of the concept. IAMMAI is emotionally intelligent fashion that opens body awareness, remembrance of who we are and at the same time strengthens self-confidence.


This, or a tiny fraction of what a holistic fashion is and does. Now IAMMAI fashion and Finnish fairytale stories are going forward to the world to create new fashion awareness and develop conscious fashion statements and clothing as an important part of nature and our own well-being.


World is a mirror, see yourself beautiful in it.

 


IAMMAI


on sosiaalinen pukeutumiseen liittyvä keksintö, jota on kehittty vuodesta 1999. Siinä on modernin kansanpuvun idea ja ajatus: yksi vaate joka lähtöön, joka menoon, tilaisuuteen, sesonkiin ja muoti, joka sopii kaiken ikäisille ja kokoisille. Tämä älykäs ekologinen pukeutuminen tekee vähemmästä enemmän kierrättäen ja uudisten olemassaolevan vaatekaapin sisällön monipuolisesti puettavilla ja yhdesteltävillä perusosilla ja orgaanisilla asusteilla. Se yhdistää eri ikäpolvet ja kulttuurit ja tietoiset elämäntavat globaalisti.


BLISS Design Knitwear


Kun perustin yritykseni, kysyin Luojalta, mikä sille tulee antaa nimeksi. Sain vastauksen Bliss Design Knitwear. Ajattelin, että ompa erikoinen ehdotus, mutta ok, jos ja kerran se on jumalallinen tahto, niin olkoon.


Vasta paljon myöhemmin ymmärsin, että se oli juuri oikea nimi, sillä sitähän tämä muoti on kuin mitä nimi kertoo: Taivaallista iloa ja sen kokemisen vahvistamista.Mutta mitä on Bliss, taivaallinen ilo?


Bliss on se onnen tunne jonka koemme kun olemme Se kuka Minä olen, todellinen itsemme. Niinpä nimi oli ja on edelleen IAMMAI autuus jumalallisen tahdon mukaisesti: Olla korkein ja tosin versio itsestämme. Olen suuresi kiitollinen voidessani olla voimaannuttamassa ihmisiä muodillani ja niihin liittyvillä valon koodeilla ja sanomilla, jotka tulevat Lähteestä.


Muodin uusi aikakausi


IAMMAI aloittaa uuden muodin aikakauden, sillä se ei ole vain vaate, vaan kokonaisvaltainen hyvinvointikonsepti, jossa pukeutumisella lisätään omaa sekä ympäristön hyvinvointia ja vahvistetaan omia juuria. Sen tarinat ovat kulttuureja yhdistäviä, joihin voi samaistua ympäri maailmaa ja oppia, että myyttien ja tarinoiden tasolla olemme yhtä.


IAMMAI on nimensä mukaisesti OLEN SE KUKA OLEN, eli se auttaa oman yksilöllisen minäkuvan löytymisessä luovuutta aktivoivan pukeutumisen kautta sekä vahvistaa luontoyhteyttä henkisen hyvinvoinnin perustekijänä. Sillä jokainen voi löytää oman yksilöllisen itseilmaisunsa ja sitä kautta helpottaa myös sosiaalista kanssakäymistä ja kontaktointia.


Tulevaisuuden muisti


Konseptin ympärille rakentuu tuoteperhe, jossa on lapsille ja nuorille suunnattu Finnish Fairytale ekomuoti, pelit, leikit ja opetus videot ja kirjat, joissa kerrotaan Finnish Fairytale tarinat ja opastetaan niiden käyttö luovassa itseilmaisussa ja roolipukeutumisessa sekä neuvotaan luonnon suojelua muodin välityksellä. Tärkeää on oman minäkuvan positiivinen rakentaminen, joka koskee kaikkia ikäryhmiä.


Naisten voimaannuttaminen oman pukeutumisen kautta on oleellinen osa konspetia. IAMMAI muoti on tunneälyinen muotikoodi, joka avaa kehon tietoisuutta, muistamista siitä kuka on vahvisten samalla itseluottamusta.


Tässä vai pieni murto-osa siitä mitä kokonaisvaltainen muoti on ja tekee.


Nyt IAMMAI muoti ja Finnish Fairytale tarinat ovat lähdössä maailmalle välittämään uutta muotitietoisuutta ja luomaan tietoista pukeutumiskulttuuria, jossa muoti ja vaate on tärkeä osa luonnon ja omaa hyvinvointia.


Maailma on peili joten näe itsesi kauniina.


26 views

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon
bottom of page